Arnica gél hatása patkányokon

Ultrahang hatása Arnica montana-val együtt, patkányok vázizomzatának heveny gyulladásos folyamatára: kísérleti tanulmány
forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19152953

Ultrasonics. 2009 May; 49 (4-5): 466-71. Epub 2008 Dec 24.
Alfredo PP, Anaruma CA, Pi?o AC, Jo?o SM, Casarotto RA.
Postgraduate Program, Department of Speech, Physical and Occupational Therapy, Medicine School, University of S?o Paulo, Gioconda Mussolini 23, Edif. Felipe apto. 11, Jardim Risso, 05587-120 S?o Paulo, SP, Brazil.patriciaalfredo@usp.br

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy értékeljük az ultrahang hatását Arnica montana használatával együtt, gyulladásos izomsérülés heveny fázisában. Negyven, Wistar nőstény patkányt (300+/-50 g), amelyeknél műtéti úton megsértették a Tibialis Anterior izmot, négy csoportba osztottunk (n=10 mindegyik): kontroll csoport nem kapott kezelést; az ultrahang kezelést kapott csoport (pulzáló ultrahang, 1MHz, 0,5 W/cm(2) intenzitáson), aktív szakaszok 1:2, 3 perces kezelési idő alkalmanként, napi egy kezelés, három napig); ultrahang és arnica csoport kapott az előzőekkel megegyező paraméterű ultrahang kezelést, kiegészítve arnica géllel; és az arnica csoportot masszázsnak vetették alá arnica géllel, három percig, naponta egyszer, három napig.
A kezelés a műtéti sérülés után 24 órával kezdődött. A műtéti úton okozott sérülés utáni negyedik napon, az állatokat leölték és a sérült, gyulladt izmokat eltávolították a kvantitatív mérés céljára és kvalitatív hisztológiai analízisre.
A négy csoportból gyűjtött adatokat statisztikailag elemezték és a szignifikancia szintet p<0.05-ben határozták meg.
Az eredmények azt mutatják, hogy a mononukleáris sejtek denzitása a három kezelt csoport között nem mutatott különbséget, de az értékek szignifikánsan különböztek (p<0.0001) a kontroll csoport értékeitől.

A polimorfonukleáris sejtek denzitása szignifikáns különbséget találtak a kontroll csoport és az ultrahanggal kezelt, az ultrahanggal és arnicaval és a csak arnicaval kezelt csoportok között; az arnica csoport kisebb denzitást mutatott a polimorfonukleáris sejteket illetően (p=0.0134), összehasonlítva a többi csoporttal.
Az ultrahanggal és az ultrahanggal és arnicaval kezelt csoportok között nem találtak különbséget. Amíg a masszázs az arnica géllel, helyileg alkalmazva hatásos gyulladáscsökkentőnek bizonyult az izomsérülésre, ezek az eredmények az Arnica montana ultrahangos bevitelének hatástalanságát mutatták, az ultrahang látszólag korlátozza vagy minimalizálja annak gyulladáscsökkentő hatását.