Homeopátiás alapfogalmak

Módozat ? modalitás

Alapfogalom a homeopátiában. A módozat nem a tünetet jelenti, hanem a tünet minősítésére szolgál: módosítja, alakítja a tünetet a javulás, súlyosbodás irányába. Pl. ugyanaz a tünet két betegnél. Mindkettőnek fájdalmai vannak. Az egyiknél a fájdalom csökken a nyugalom hatására, míg a másiknál a mozgásra enyhül. Ez a két ellentétes módozat két különböző gyógyszer felírását indokolja.

-fájdalom enyhül pihenésre, mozdulatlanságra ? Bryoniára utal
-lassú mozgásra enyhülő ízületi fájdalom ? Rhus toxicodendront idézi.

Alkat

Az alkat fogalma a homeopátiás orvosi elmélet egyik alapvető eleme. Az alkathatással van az egészségre és a betegségre egyaránt. Ahhoz, hogy megtartsuk egészségünket, szervezetünk belső egyensúlyát, ahhoz mindannyian saját eszközeinkkel harcolunk. Ha a kihívások meghaladják a szervezet reakciós lehetőségeit, az egyensúly megbomlik, patológiás állapot jön éltre. E betegségek megnyilvánulásai az egyéntől, vagyis alkatától függenek.

Az akut betegségek, melyek mindenkinél előfordulhatnak, inkább a betegségklinikai képétől függenek, mintsem az alkatától. Azonban a krónikus betegségek esetében a klinikai képet a beteg sajátos megnyilvánulásai jellemzik.

Krónikus betegségek az arra hajlamos betegeket érintik. Ezeket alkati betegségeknek nevezzük. A homeopátia óriási lehetősége éppen az alkati, krónikus betegségek gyógyításában rejlik. Ugyanis megtalálva a beteg alkati szerét, rövideb-hosszabb időn belül enyhíteni, illetve gyógyítani lehet a krónikus betegségét.

Az egyéni alkat ismerete a homeopátiában két sajátos fogalmon alapul:

-krónikus reakciós mód vagy diatézisek fogalmán, illetve
-a fogékony típus fogalmán, melyhez hozzákapcsolható az alkat fogalma.

Krónikus reakciótípus

A krónikus reakciós mód az egymást követő vagy változó patológiai megnyilvánulások, melyek látszólag nem függenek össze egymással, önállóak és melyeket egy okozati kapcsolat csoportosít.

A tünetek és jelzések e reakciós együttese viszont megtalálható egyes homeopátiás gyógyszerek patogenezisében.

A klinikai megfigyelések közös pontokat mutatnak egyes betegségcsoportok kórfolyamatában abban, hogyan élik meg az őket ért támadásokat, mintha a szervezet ezekkel szemben többé-kevésbé sztereotip taktikával rendelkezne.

Fogékony típus

Egy anyag patogenetikai kísérlete során bizonyos egyének nagyon érzékenyen reagálnak a szer hatásaira. Gyorsabban és teljesebben alakulnak ki a tünetek. Ezeket az embereket nevezzük az adott szerre ?fogékony típusnak?. Ezek az emberek a gyógykezelés során is fokozottabban érzékenyek a szer hatására, gyorsabban gyógyulnak, egyszóval a szer hatásosabbnak bizonyul a tünetek megszüntetésére. Az egyén fogékony típusának meghatározásához számos adatot kell összegyűjteni az egyén bizonyos behatásokkal szembeni reakciómódjáról.

A fogékony típus fogalmának ismerete elengedhetetlen a krónikus betegségek kezelésénél, mivel irányítja az alapállapot kezelésének megfelelő gyógykezelést.

A fogékony típussal kapcsolatban számos megfigyelés azt mutatja, hogy ugyanarra a szerre fogékony egyéneknél:

– közös a morfológiai karakter,
– hasonlóak a magatartásbeli módozatok,
– hasonló a betegségre való hajlamuk.

Azonban a gyógyszerrendeléshez nem elegendő az egyén illető gyógyszerre való fogékony típusként való meghatározása. Csak akkor választható homeopátiás szerként, ha a szer gyógyszerképe megegyezik a beteg tüneteivel.

A fogékony típus ismeretének praktikus oka, hogy lehetővé teszi a preventív kezelés alkalmazását. A betegség megjelenésének kezdetén a gyógyszer rendelése lehetővé teszi a klinikai kép súlyosbodásának megelőzését.